Wycena nieruchomości przy kredycie hipotecznym

Wycena Nieruchomości Przy Kredycie Hipotecznym

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego to podstawowy sposób na to, aby bank zweryfikował wartość nieruchomości oraz oszacował, czy jest ona dobrym zabezpieczeniem wierzytelności. Wycena mieszkania, domu czy gruntu przy kredycie może być sporządzona wyłącznie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Dlaczego wycena nieruchomości przy kredycie hipotecznym jest tak istotna?

Kredyty hipoteczne są dla banków dość niebezpiecznym produktem finansowym, który opiewa na bardzo wysokie kwoty, wiąże kredytobiorców na dziesiątki lat, a także jest stosunkowo nisko oprocentowany. Z tego też względu instytucja finansowa zabezpiecza się podczas podpisywania umowy z kredytobiorcą w postaci konieczności przedłożenia do dokumentacji kredytowej wyceny mieszkania czy domu do kredytu hipotecznego.

Ocena techniczna i prawna nieruchomości jest podstawą do zabezpieczenia kredytu, a sposób oszacowania wartości domu, gruntu lub mieszkania zależy przede wszystkim od procedur instytucji finansowej, z którą podpisujemy umowę kredytową.

Sposób sporządzania operatu szacunkowego oraz jego zależy od wielu czynników. Pisaliśmy o tym w tym artykule. Niektóre banki wymagają od kredytobiorcy dostarczenia wyceny nieruchomości na własną rękę, a niektóre samodzielnie zlecają wykonanie operatu szacunkowego, przy czym cenę za jego sporządzenie cedują na osobę podpisującą umowę kredytową.

Rzeczoznawca majątkowy wykonujący wycenę gruntu, mieszkania lub domu przy kredycie hipotecznym musi znajdować się w liście rzeczoznawców akceptowanych przez daną placówkę bankową.


Jak przebiega wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego?

Wycena mieszkania, domu lub gruntu do kredytu hipotecznego sporządzana jest jedną z metod – zazwyczaj poprzez podejście porównawcze metodą porównywania parami lub korygowania ceny średniej. Sposób sporządzania operatu szacunkowego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 oraz z 2005 r. nr 196, poz. 1628).

W ramach wyceny nieruchomości przy kredycie hipotecznym uwzględnia się m.in. przedmiot i zakres wyceny, cel wyceny, podstawę formalną wyceny i źródła danych o nieruchomości, opis stanu nieruchomości czy analizę i charakterystykę rynku nieruchomości na podstawie celu i sposobu wyceny.

Koszt wyceny nieruchomości do kredytu hipotecznego uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju nieruchomości. Koszt wyceny domu do kredytu hipotecznego waha się w granicach 800-900 zł. Cena wyceny mieszkania do kredytu hipotecznego to koszt rzędu 400-500 zł, natomiast wycena gruntu przy kredycie hipotecznym będzie kosztować kredytobiorcę 500-700 zł.


W tym miejscu przedstawiamy dokładny cennik wyceny nieruchomości w Warszawie.

Podobne wpisy