Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

Na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wycena nieruchomości sporządzana jest w wielu sytuacjach polegających na jej sprzedaży, kupnie, kredytowaniu, ubezpieczaniu, dzieleniu majątku czy uzyskiwaniu odszkodowania. Sprawdź, kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości i kto jej potrzebuje.

Istnieje wiele powodów, dla których sporządzana jest wycena nieruchomości i są one precyzyjnie określone w aktualnych przepisach lub wynikają z postępowania cywilnoprawnego.

Operat szacunkowy będący oficjalnym dokumentem powstałym po wykonaniu wyceny nieruchomości jest niezbędny m.in. jako zabezpieczenie banku podczas kredytowania inwestycji. Wycena domu i wycena mieszkania w Warszawie powinna być także sporządzana podczas podziału majątku, bowiem znacząco ułatwia rozliczenia i przyśpiesza proces sądowy. Rzeczoznawcy nieruchomości w Warszawie sporządzają wyceny nieruchomości także w przypadku uiszczania podatku katastralnego czy w niektórych przypadkach w sytuacjach naliczania podatku od nieruchomości.

Wycena działki, domu czy mieszkania nie jest niezbędna podczas sprzedaży lub kupna, niemniej jest niesłychanie przydatna podczas negocjowania cen czy umocowania ich na podstawie aktualnej  sytuacji rynkowej. Czasem zdarza się, że podczas zakupu nieruchomości sprzedający zapewnia kupującemu taki dokument.

Więcej o operacie szacunkowym napisaliśmy w tym artykule.

Kto potrzebuje wyceny nieruchomości?

Wyceny nieruchomości sporządzonej przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego potrzebują osoby, które m.in.:

  • zaciągają w banku kredyt hipoteczny na nieruchomość,
  • określają wysokość stawki czynszu za użytkowanie wieczyste,
  • ustalają wysokość odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
  • ustalają podatek katastralny,
  • ubezpieczają nieruchomość.

Do sporządzenia wyceny nieruchomości wymagany jest komplet dokumentów, którego zawartość różni się zależnie od tego, do jakich celów sporządzana jest wycena. Niemniej, najistotniejszymi dokumentami niezbędnymi do wyceny nieruchomości są:

  • odpis z księgi wieczystej,
  • tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny lub umowa),
  • rozkład pomieszczeń w obiekcie budowlanym,
  • wypis z ewidencji gruntów wraz z mapą.

Wycena nieruchomości Warszawa

Szukasz sprawdzonego rzeczoznawcy majątkowego z Warszawy? Zachęcam Cię do skorzystania z usług mojej kancelarii. Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Podobne wpisy