Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Wybór odpowiedniego rzeczoznawcy majątkowego w Warszawie ma kluczowy wpływ na jakość wyceny nieruchomości, a w konsekwencji pozwoli uniknąć inwestorowi poważnych pułapek związanych z niedoszacowaniem lub przeszacowaniem wartości domu, gruntu, mieszkania czy lokalu usługowego. O kompetencjach rzeczoznawcy majątkowego pisaliśmy w tym artykule: Co robi rzeczoznawca majątkowy. Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego z Warszawy, aby nie żałować?

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego z Warszawy?

W Polsce operat szacunkowy może wykonać wyłącznie osoba uprawniona, która posiada wykształcenie zawodowe, zaliczyła egzamin składany przed PKK, odbyła roczną praktykę. Rzeczoznawca musi być wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Zawód rzeczoznawcy reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741).

Kwalifikacje, kursy i szkolenia

Niemniej, posiadanie przez warszawskiego rzeczoznawcę majątkowego niezbędnych uprawnień nie determinuje jakości jego pracy. Podczas wyboru rzeczoznawcy majątkowego w Warszawie należy zwrócić uwagę także na dodatkowe kwalifikacje oraz odbyte szkolenia i kursy, którymi może pochwalić się rzeczoznawca. Gwarantują one, że rzeczoznawca zna aktualne normy, zasady i przepisy prawne, a także poważnie podchodzi do swojego zawodu, chcąc świadczyć swoim klientom usługi na najwyższym poziomie. Wśród pożądanych dodatkowych kwalifikacji można wymienić m.in. certyfikat REV przyznawany przez Europejską Grupę Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz certyfikaty MRICS, FRICS czy RICS przyznawane za prestiżowe instytucje branżowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dobry rzeczoznawca majątkowy w Warszawie powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową, która ochroni klientów w przypadku szkód wyrządzonych podczas sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości. Podczas zawiązywania współpracy z rzeczoznawcą, warto podpytać o taką formę zabezpieczenia.

Szybki termin wyceny nieruchomości

W przypadku wyceny nieruchomości w Warszawie (i w każdym innym polskim mieście) termin wykonania operatu szacunkowego ma nierzadko kluczowe znaczenie – zwłaszcza w przypadku napiętych terminów przy ubieganiu się o rekompensaty czy konieczności dostarczenia bankowi wyceny nieruchomości pod kredyt hipoteczny. Dobry rzeczoznawca majątkowy z Warszawy na wstępie powinien nie tylko określić przewidywany termin sporządzenia wyceny nieruchomości, a także za wszelką cenę go dotrzymać.

Doświadczenie zawodowe

Wybierając rzeczoznawcę majątkowego, warto również zwrócić uwagę na jego doświadczenie zawodowe, które warunkuje jakość jego pracy oraz nierzadko tempo realizacji. Dobry rzeczoznawca zadba o profesjonalne podejście do sprawy oraz cechować się będzie skrupulatnością i dbałością o detale podczas sporządzania operatu szacunkowego.

Potrzebujesz usług rzeczoznawcy majątkowego z Warszawy? Skontaktuj się z nami!

Podobne wpisy