Jak długo czeka się na operat szacunkowy?

Ile trwa wycena nieruchomości, operat szacunkowy?

Czas wykonania operatu szacunkowego nie jest regulowany ustawowo, a termin realizacji dokumentu uzależniony jest od wielu czynników – m.in. rodzaju wycenianej nieruchomości czy aktualności dokumentów. Sprawdź, jak długo czeka się na operat szacunkowy.

Czynniki wpływające na czas wykonania operatu szacunkowego

Wykonanie operatu szacunkowego to złożony i wieloetapowy proces wymagający dokładnego zapoznania się z faktycznym stanem nieruchomości, jej dokumentacją oraz analizą rynku transakcyjnego nieruchomości.

Wsparcie biegłych

Nierzadko wycena działki, domu lub lokalu wymaga wsparcia biegłych z zakresu architektury, budownictwa czy instalacji technicznych, co wydłuża proces sporządzenia operatu szacunkowego.

Dopiero dokładne oględziny każdego aspektu nieruchomości, zapoznanie się z dokumentacją oraz analiza lokalnego rynku nieruchomości pozwalają wykonać dokładny i precyzyjny operat szacunkowy.

Rodzaj nieruchomości

Znaczący wpływa na czas wykonania operatu szacunkowego ma rodzaj nieruchomości. Zwykle dla lokali mieszkalnych operat szacunkowy wykonujemy w terminie 2-4 dni, domów i domów w budowie w terminie 3-5 dni, a działek w terminie 2-4 dni.

Sprawdź dokładny czas wykonania operatów szacunkowych nieruchomości

Opinia biegłego sądowego

W sytuacji, w której na nieruchomości ciąży postępowanie sądowe – zwłaszcza sprawa o podział spadku, majątku wspólnego czy zniesienie współwłasności – sporządzenie operatu szacunkowego wymaga uprzedniego wydania orzeczenia przez sąd. Wówczas operat szacunkowy sporządzany jest przez rzeczoznawcę majątkowego będącego jednocześnie biegłym sądowym, a operat szacunkowy wykonywany jest na zlecenie sądu na podstawie postanowienia dowodowego.

Niemniej, najczęściej termin wydania opinii sądowej jest znacznie odleglejszy od czasu potrzebnego rzeczoznawcy majątkowemu do wykonania operatu szacunkowego zleconego prywatnie.

Dostępność rzeczoznawcy majątkowego

Czas wykonania operatu szacunkowego w dużej mierze zależy od aktualnego obłożenia pracą rzeczoznawcy. Rzeczoznawcy majątkowi mają zwykle więcej pracy w okresie dużego popytu na rynku nieruchomości. Z tego też względu w tym okresie czas wykonania operatu szacunkowego może ulec wydłużeniu.

Czynniki niezależne od rzeczoznawcy majątkowego

Poza tym sporządzenie dokumentu może wydłużyć niekompletność lub zdezaktualizowanie dokumentów dotyczących wycenianej nieruchomości, nieuregulowany dostęp do drogi publicznej oraz inne czynniki niezależne od rzeczoznawcy majątkowego.

Potrzebujesz operatu szacunkowego w Warszawie? Skontaktuj się z nami!

Podobne wpisy