Co obniża wartość nieruchomości

Co obniża wartość nieruchomości?

Na wartość nieruchomości wpływ ma wiele czynników – zarówno zwiększających, jak i obniżających jej wycenę. Warto znać te czynniki przed zakupem działki, domu czy mieszkania. Co obniża wartość nieruchomości?

Czynniki, które obniżają wartość nieruchomości

Wartość rynkową nieruchomości określa art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  Wśród kluczowych czynników, które obniżają wartość nieruchomości, wymienia się:

·         niekorzystne przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP),

·         stan prawny nieruchomości,

·         niekorzystna lokalizacja,

·         warunki zabudowy,

·         stan techniczny nieruchomości,

·         wewnętrzny rozkład nieruchomości,

·         najbliższe otoczenie nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

MPZP to dokument prawa miejscowego uchwalany radą gminy. Określa on przeznaczenie nieruchomości oraz warunki zabudowy terenu i jego zagospodarowania. MPZP w znaczący sposób wpływa przede wszystkim na wartość gruntu. Przykładowo: grunty przeznaczone pod działki budowlane zachowują wyższą wartość od działek rolnych.

Nieruchomość straci na wartości również wtedy, gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ujęto budowę infrastruktury technicznej na terenie przedmiotowej nieruchomości – np. linii wysokiego napięcia. Tego typu infrastruktury technicznej nie należy mylić z dostępem do sieci, do których planowany budynek zostanie podłączony.

Możliwe jest również, że dany obszar nie jest objęty MPZP. Wówczas może to prowadzić do problemów z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości określany jest przez księgę wieczystą oraz przez wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków, wypis z kartoteki lokali itd. Nieruchomość własnościowa będzie w stanie osiągnąć większą wartość od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.

Analizując stan prawny nieruchomości, należy również zwrócić uwagę na wszelkie prawa, ograniczenia i ostrzeżenia wpisane do działu III księgi wieczystej. Na obniżenie wartości nieruchomości wpłynie m.in.  prawo dożywocia, służebność przejścia i przejazdu.

Lokalizacja

Lokalizacja ma kluczowy wpływ na wycenę nieruchomości. Im nieruchomość będzie zlokalizowana dalej od przedszkoli i szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, przystanków autobusowych oraz innych elementów infrastruktury miejskiej i komunikacyjnej, tym jej wycena będzie niższa. Na obniżenie wartości nieruchomości wpłynie również bezpośrednie sąsiedztwo budynków produkcyjnych oraz innych obiektów obniżających jakość i komfort życia.

Stan nieruchomości

W im lepszym stanie będzie budynek lub lokal mieszkalny, tym wyższa będzie jego wartość. Pod tym względem na wycenę nieruchomości wpływ ma m.in. rozkład wewnętrzny pomieszczeń, jakość wykonania budynku lub mieszkania czy wyposażenie.

Rzetelna Wycena Nieruchomości

Wybierz rzetelnego rzeczoznawcę majątkowego z Warszawy. Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147, Tekst jednolity z późn. zm.).

·         Rozporządzenie z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U Nr 207, poz. 2109 ze zm.).

Podobne wpisy